toto特别期2022

toto特别期2022

【主治】通利小肠。【集解】志曰∶续随子生蜀郡,处处亦有之。

顷来互用,功状殊异。 时珍曰∶川黔诸处甚多。

《肘后方》∶临发时,以醋和附子末涂于背上。直茎高二、三尺,中空,折之有白浆。

长三寸以上者为普曰∶正月始生,叶浓,茎方中空,叶四四相当,与蒿相似。根似细苦参,秋冬采根阴干。

 时珍曰∶射干能降火,故古方治喉痹咽痛为要药。叶中抽茎,似萱草茎而强硬。

并宜草乌头、南星等分,少加肉桂为末,姜汁热酒调涂。取大竹筒洞节,以头拄其两胁及脐中。

Leave a Reply